Nội dung: Khám phá thế giới động vật gồm 30 loài vật trong tự nhiên với công nghệ thực tế tăng cường AR.

Hình ảnh các con vật sẽ xuất hiện 3D một cách sinh động và bé có thể trực tiếp tương tác với nó.

Số trang: 68 trang gồm hình ảnh 30 con vật

NXB: NXB Giáo dục