Nội dung: Khám phá vũ trụ gồm kiến thức về Hệ mặt trời, các hành tinh, các hiện tượng thiên văn, sự hình thành vũ trụ, trạm không gian và các hoạt động của con người trong vũ trụ bằng công nghệ thực tế tăng cường AR.

Nội dung do Hội thiên văn Việt Nam hỗ trợ xuất bản và kiểm duyệt Số trang: 52 trang các chủ đề về: Hệ mặt trời, hành tinh, mặt trăng, các hiện tượng thiên văn, hoạt động của con người trong vũ trụ. NXB: NXB ĐHQG Hà Nội